Dyżur biura odwołany

Informujemy, że ze względu na chorobę koordynatorki projektów oraz Grantobiorcy dyżur biura w dniu 7 lutego zostaje odwołany. We wszelkich sprawach proszę o kontakt telefoniczny.