Wsparcie prozdrowotne

Działanie 3 – Fizjoterapia
Celem zajęć jest podniesienie sprawności fizycznej uczestników projektu, którzy często odczuwają pogorszenie stanu zdrowia – po pierwsze z powodu rozwijających się chorób przewlekłych, zesztywnienia mięśni, a także ze względu na spadającą wraz z wiekiem zdolność regeneracji organizmu. Dzięki fachowej pomocy fizjoterapeuty uczestnik projektu stanie się sprawniejszy fizycznie, dzięki czemu codzienne czynności takie jak ubranie się, wyjście po zakupy, poranna i wieczorna toaleta nie będą sprawiały kłopotów. Odpowiednio dobrane ćwiczenia pomogą w walce z chorobami, uśmierzą ból wywołany długotrwałymi dolegliwościami oraz będą zapobiegały rozwojowi chorób. Co więcej zajęcia grupowe umożliwiają interakcję uczestników, poznanie aktywności fizycznych, które wykonywać można z drugą osobą, dzięki czemu uczestnicy projektu będą zaangażowani w kooperację, a poznane ćwiczenia wykonywać będą mogli, angażując domowników czy innych członków społeczności lokalnej już po zakończonym projekcie.

Łącznie 16 godzin zajęć, tj. 4 spotkania po 2h każde dla dwóch grup pięcioosobowych.

Działanie 4 – Taniec
Celem zajęć jest wzmocnienie mięśni uczestników oraz wzmocnienie ich kondycji i koordynacji ruchowej niezbędnych w codziennym, prawidłowym funkcjonowaniu. Aktywność ruchowa to także forma terapii i środek antydepresyjny, który będzie służył zmotywowaniu osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do wyjścia z domu i działania w zespole. Taniec poprawi samopoczucie, będzie sposobem na oderwanie się od kłopotów dnia codziennego, będzie sprzyjał wydzielaniu endorfin, które są hormonami szczęścia, dlatego też posłuży jako metoda radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania chorobom o podłożu psychicznym. Dzięki aktywności ruchowej, zwiększą się siły witalne i chęć budowania więzi z lokalnym środowiskiem. W jednym ze spotkań (2 godz) będą mogli uczestniczyć także zainteresowani mieszkańcy obszaru LSR spoza grupy docelowej, tj. nie będący uczestnikami projektu. Celem wspólnych zajęć będzie integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z lokalnym środowiskiem. Ponadto wspólne zajęcia zaangażują członków lokalnej społeczności do działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dzięki takim zajęciom uczestnicy projektu będą mieli okazję, by zaprezentować zdobyte w trakcie projektu umiejętności, a przedstawiciele społeczności lokalnej będą mieli okazję, by bliżej poznać problemy, z którymi na co dzień borykają się uczestnicy projektu – osoby mające problemy w samodzielnym funkcjonowaniu. Spotkanie będzie okazją do wspólnej zabawy, integracji, ruchu. Przewidziane jest uczestnictwo dodatkowo min. 10 osób. Na zajęcia otwarte nie będą obowiązywały zgłoszenia, każdy zainteresowany będzie mógł wziąć udział bezpłatnie.

Łącznie 16 godzin zajęć, tj. 8 spotkań po 2h każde.

Działanie 5 – Nordic Walking
Celem zajęć jest wzmocnienie mięśni oraz kondycji fizycznej uczestników, a także budowanie odporności poprzez aktywny wypoczynek. Zajęcia nordic walking pozwolą uczestnikom projektu dostrzec, że spędzanie czasu poza domem może przynieść wiele satysfakcji. Zajęcia staną się okazją do zacieśnienia więzi pomiędzy uczestnikami i pokazanie, że są aktywności, które można wykonywać zarówno samodzielnie, w parach, jak i w większych grupach. Aktywne spacery, które zostaną przeprowadzone wskażą uczestnikom projektu nie tylko podstawy techniki poruszania się z kijkami do nordic walking, ale też staną się okazją do opowiedzenia o tym, w jakim zakresie nordic walking może pozytywnie wpływać na pracę konkretnych mięśni. Założeniem zajęć jest też to, aby uczestnicy projektu poznali się nieco lepiej i kontynuowali spacery z kijkami także po zakończeniu zajęć. Dzięki aktywności ruchowej, zwiększą się siły witalne i chęć budowania więzi z lokalnym środowiskiem. Nordic walking poprawi samopoczucie, będzie sposobem na oderwanie się od kłopotów dnia codziennego, będzie sprzyjał wydzielaniu endorfin, które są hormonami szczęścia, dlatego też posłuży jako metoda radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania chorobom o podłożu psychicznym. Będzie okazją do lepszego, bardziej aktywnego życia i poznania walorów przyrodniczych najbliższej okolicy.

Łącznie 10 godzin zajęć, tj. 5 spotkań po 2h każde.