Wyjazdy

Działanie 8 – Wyjazdy edukacyjno–integracyjne
Wizyta studyjna (1 dzień)
Spotkanie z uczestnikami innego projektu (trwającego lub zakończonego) w celu wymiany doświadczeń o udziale i efektach udziału w projekcie, zwiększające zaangażowanie uczestników do udziału, a także pokazujące pozytywne aspekty udziału i ukończenia projektu. Wizyta studyjna ma na celu budowanie motywacji uczestników projektu do zmiany swojego stylu życia i promować postawy aktywne w obszarze aktywności społecznej. Poprzez spotkanie z osobami, które były uczestnikami innych, podobnych projektów, u których wzrosła aktywność społeczna uczestnicy projektu będą mogli na własne oczy zobaczyć, że udział i zaangażowanie w projekt i wszystkie zajęcia w nim organizowane przynoszą oczekiwane, pozytywne skutki w zakresie aktywności.

Wyjazd do Golubia-Dobrzynia i Szafarni (1 dzień)
Celem wyjazdu jest integracja osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz pokazanie im, że w niewielkiej odległości od ich miejsca zamieszkania istnieją miejsca związane z historią, które warto odwiedzać. W trakcie wyjazdu uczestnicy projektu będą mieli możliwość spędzenia czasu w grupie, rozmowy, podzielenia się swoimi pasjami i radościami, a także wzajemnego wspierania się. Odwiedzenie miejsca związanego historycznie z bardzo burzliwymi czasami w dziejach naszego kraju (czasy średniowiecza i wojen z Zakonem Krzyżackim) będzie także okazją do odkrycia walorów edukacyjnych regionu. Uczestnicy zwiedzą z przewodnikiem między innymi zamek w Golubiu-Dobrzyniu, a także pałacyk w Szafarni oraz znajdujące się w nim muzeum chopinowskie (wraz z przewodnikiem). Będą także mieli możliwość wysłuchania audycji muzycznej, co pozwoli im obcować i uwrażliwić się na muzykę klasyczną, dostrzec, że poza zwykłą egzystencją, w życiu powinny znajdować się także chwile na doświadczanie piękna. Uczestnicy będą mieli także czas na to, by pospacerować po przylegającym do pałacyku parku i w otoczeniu przyrody i historii zapomnieć o codziennych problemach. Podczas wizyty w Szafarni będą mieli także okazję do wspólnego wyjścia do zlokalizowanej w pałacu kawiarni i przy kawałku ciasta lub lodach i kawie dostrzec, jak przyjemne może być aktywne życie. Dzięki wyjazdowi uczestnicy projektu będą mogli doświadczyć przeżyć historycznych oraz estetycznych i uwrażliwić się na doświadczenia emocjonalne. W ramach wyjazdu zapewniony zostanie transport, bilety wstępu do muzeum (zamek w Golubiu- Dobrzyniu i Szafarnia), przewodnik (zamek w Golubiu Dobrzyniu i Szafarnia), audycja muzyczna, poczęstunek (kawa i ciasto lub lody w kawiarni), obiad.

Wyjazd do Kruszwicy (1 dzień)
Celem wyjazdu jest integracja osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz pokazanie im, że w niewielkiej odległości od ich miejsca zamieszkania istnieją miejsca związane z historią, które warto odwiedzać. W trakcie wyjazdu uczestnicy projektu będą mieli możliwość spędzenia czasu w grupie, rozmowy, podzielenia się swoimi pasjami i radościami, a także wzajemnego wspierania się, Odwiedzenie miejsca związanego historycznie z bardzo burzliwymi czasami w dziejach naszego kraju (czasy początków Państwa Polskiego) będzie także okazją do odkrycia walorów edukacyjnych regionu. Uczestnicy zwiedzą z przewodnikiem Mysią Wieżę oraz najważniejsze atrakcje turystyczne Kruszwicy, pospacerują rewitalizowaną promenadą przy jeziorze Gopło oraz odbędą rejs statkiem po jeziorze. Pozwoli im to zapomnieć o codziennych problemach i dostrzec, jak przyjemne może być aktywne życie. Dzięki wyjazdowi uczestnicy projektu będą mogli doświadczyć przeżyć historycznych i uwrażliwić się na doświadczenia emocjonalne. W wyjeździe wezmą udział także osoby z otoczenia, by pogłębić relacje i zintegrować się z osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, lepiej, w realnych sytuacjach dostrzec problemy z którymi się one borykają i tym samym zwiększyć swoją wiedzę i dostrzegalność w zakresie codziennych ograniczeń, jakie są normalnością w życiu uczestników projektu. W ramach wyjazdu zapewniony zostanie transport, bilety wstępu na Mysią Wieżę, przewodnik, rejs po Gople, obiad oraz poczęstunek – ciasto lub lody i kawa dla uczestników oraz otoczenia.

Wyjazd do Solca Kujawskiego (1 dzień)
Celem wyjazdu jest integracja osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz pokazanie im, że w niewielkiej odległości od ich miejsca zamieszkania istnieją miejsca związane z historią i turystyką, które warto odwiedzać. W trakcie wyjazdu uczestnicy projektu będą mieli możliwość spędzenia czasu w grupie, rozmowy, podzielenia się swoimi pasjami i radościami, a także wzajemnego wspierania się. Uczestnicy zwiedzą jedną z największych atrakcji turystycznych regionu JuraPark, gdzie wspólnie z przewodnikiem będą mogły przenieść się w świat sprzed milionów lat, a tym samym oderwać się od problemów codzienności, zapomnieć o kłopotach, zajmujących ich myśli na co dzień. Czas ten będzie też spędzony aktywnie, gdyż w JuraParku istnieje ścieżka edukacyjna – wizyta w parku będzie okazją do spaceru. Poza zwiedzaniem JuraParku w trakcie wyjazdu uczestnicy zwiedzą Muzeum Solca Kujawskiego i poznają burzliwe losy mieszkańców gminy i okolic. W trakcie wyjazdu zaplanowano również spotkanie z lokalnymi przedstawicielami kultury (np. KGW lub lokalny, tradycyjny zespół muzyczny), podczas którego uczestnicy projektu będą mogły poznać kulturę regionu leżącego w sąsiedztwie ich miejsca zamieszkania (na pograniczy Kujaw i Pomorza). W ramach wyjazdu zapewniony zostanie transport, bilety wstępu do JuraParku, przewodnik, bilety do muzeum wraz z lekcją historii, spotkanie z przedstawicielami kultury, obiad oraz poczęstunek – ciasto lub lody i kawa dla uczestników.

Wyjazd nad Zalew Koronowski/Bory Tucholskie (3 dni)
Celem wyjazdu jest integracja osób z problemami w codziennym funkcjonowaniu, stworzenie okazji do spędzenia czasu w grupie, rozmowy, nawiązania nowych znajomości. Wspólne spędzenie trzech dni, wspólne aktywności zasymilują uczestników projektu z ich lokalnym środowiskiem, sprawią, że osoby te poznają nowych ludzi lub poznają lepiej tych, których już znają, a z którymi mieli ograniczony kontakt. Przebywanie na świeżym powietrzu, w otoczeniu lasu, udział w zajęciach prozdrowotnych. np. joga na świeżym powietrzu, zajęcia nordic-walking lub podobne, zmobilizuje uczestników wyjazdu do spacerów i innych aktywności służących poprawie stanu zdrowia. Trzy dni będą sprzyjały nawiązaniu bliższych kontaktów, podzieleniu się swoimi troskami i otrzymaniu wsparcia, zainicjowaniu ewentualnych wspólnych działań lokalnych. W ramach wyjazdu odbędą się warsztaty z przedstawicielami lokalnej kultury (np. twórcy lub osoby kultywujące dziedzictwo historyczno-kulturowe regionu), dzięki któremu uczestnicy projektu będą mieli okazję, by porównać kulturę i tradycję własnego regionu z kulturą i tradycją lokalną. Będzie to także szansa na nawiązanie nowych znajomości i wymianę doświadczeń. Zorganizowana zostanie także wycieczka integracyjno-krajoznawcza – rejs łodzią po Zalewie Koronowskim /rejs po jeziorze w Borach Tucholskich – która sprawi, iż uczestnicy projektu przekonają się, iż w pobliżu ich miejsca zamieszkania znajdują się obszary atrakcyjne pod względem turystyczno-rekreacyjnym, co stanie się impulsem do zwiększenia ich własnej aktywności i zmobilizuje do alternatywnego spędzania wolnego czasu. Czas wolny w trakcie wyjazdu zostanie spożytkowany na aktywną integrację uczestników wyjazdu. W ramach wyjazdu zostanie zapewniony transport, noclegi w standardzie pensjonatowym, całodniowe wyżywienie (3 posiłki + deser/podwieczorek), program animacyjny i program prozdrowotny.