Otoczenie

Działanie 1 – Warsztaty dla otoczenia uczestników projektu
Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom projektu, stanowiącym otoczenie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wiedzy dotyczącej problemów, z którymi mogą borykać się osoby, dla których zostały przygotowane działania w projekcie. W toku warsztatów zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące codziennej pomocy i wsparcia (zarówno bezpośredniego – fizycznego, jak i psychicznego) jakie osoby będące otoczeniem mogą okazać osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Udział w warsztatach zwiększy wiedzę, umiejętności i kompetencje otoczenia, dotyczące form i możliwego wsparcia, jakie mogą okazać.

Łącznie 9 godzin warsztatów, tj. 3 spotkania po 3h każde.

Działanie 2 – Wspólne gotowanie
Celem zajęć jest wzbogacenie wiedzy uczestników na temat nowoczesnych metod gotowania oraz wzrost świadomości dotyczący tego, iż to, co zdrowe, może być również smaczne i np. zmniejszać ryzyko otyłości. Osoby borykające się z problemami w codziennym funkcjonowaniu będą mogli w sposób kreatywny spędzić czas w grupie, integrować się w czasie wspólnego działania, nawiązywać nowe znajomości, odkrywać własne talenty oraz dzielić się uwagami na temat wspólnych aktywności. Zajęcia pomogą rozwijać umiejętności manualne, które osoby z problemami w codziennym funkcjonowaniu wykorzystać mogą w trakcie codziennych czynności takich jak przygotowywanie posiłków. Dodatkowo udział otoczenia osób posiadających problemu w codziennym funkcjonowaniu pozwoli na integrację, wspólne spędzenie czasu, poznanie problemów (np. manualnych), z którymi na co dzień borykają się osoby potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, uzmysłowi otoczeniu, jak funkcjonują te osoby oraz będzie okazją do zacieśnienia relacji i atmosfery wzajemnej pomocy.

Łącznie 4 godziny zajęć, tj. 1 spotkanie trwające 4h.